xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำพิพากษาคดี “สุรพงษ์”ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ปมคืนพาสปอร์ต“ทักษิณ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ คดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล จำเลย คดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จำเลยอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลงวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ รับวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

โดยเนื้อหาตอนท้าย ระบุว่า จำเลยเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนานหลายด้าน จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการของกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ แต่จำเลยกลับมีพฤติการณ์ในการช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก อยู่ระหว่างการออกหมายจับมา เพื่อบังคับโทษตามคำพิพากษา และยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาอีกหลายคดี โดยจำเลยย่อมทราบดีว่าการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้รับหนังสือเดินทางจะทำให้ พ.ต.ท.ทักษิณ สามารถหลบหนีการติดตามจับกุมได้ โดยสะดวก อันเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่ง ที่ศาลกำหนดโทษจำเลยให้จำคุก ๒ ปี จึงนับว่าเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งความผิดแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เมื่อได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สภาพความผิด ประกอบกับได้ความว่า หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำเลยมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคมะเร็ง ซึ่งโรคมะเร็งได้แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่คอและช่องท้อง จำเลยต้องเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อันเป็นพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากขณะพิพากษาดังกล่าว จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยโดยรอการลงโทษจำคุก แต่ให้ลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ่ง โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากจำเลย ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


          สำหรับนายสุรพงษ์  เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อายุ ๖๗ ปี ที่โรงพยาบาลศิริราช หลังรักษามะเร็งตับประมาณ ๓ ปี 


อ่านรายละเอียด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/039/T_0019.PDF