xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุเครื่องบินตกในปากีสถาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรณีเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบิน Pakistan International Airlines ประสบอุบัติเหตุตกในเขตชานเมือง ใกล้ท่าอากาศยานเมืองการาจี แคว้นซินด์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
กรุงอิสลามาบัด

ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินปากีสถาน อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลนส์ ตกที่เมืองการาจี ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และผู้ปาะสบทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว