xs
xsm
sm
md
lg

WHO สั่งระงับทดสอบยา'ไฮดร็อกซีคลอโรควิน'รักษาโควิด-19 ชี้ความเสี่ยงเสียชีวิตมีสูง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) สั่งระงับการทดสอบใช้ยา ไฮดร็อกซีคลอโรควิน ในการรักษาโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราว เพื่อประเมินความปลอดภัยอีกครั้ง

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกกำลังทำการทดสอบทางคลินิกกับยาหลายชนิด ที่เรียกว่า Solidarity Trial โครงการระดับโลก เพื่อประเมินว่าสามารถใช้ยาใดๆ ในการรักษาโควิด-19 ได้หรือไม่ โดยหาคนไข้เข้าร่วมจากโรงพยาบาลมากกว่า 400 แห่งใน 35 ประเทศ

วารสารการแพทย์ 'เดอะ แลนเซต' เผยแพร่ผลการวิจัยด้วยการสังเกตการณ์ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าร่วมการทดสอบถึง 96,000 ราย ในจำนวนนี้ เกือบ 15,000 ราย ได้รับยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน ยาคลอโรควิน ซึ่งเป็นยากลุ่มเดียวกัน แบบเดี่ยวๆ หรือได้รับร่วมกับยาปฏิชีวนะ

ผลการวิจัยชี้ว่า คนไข้ที่ได้รับยามีโอกาสเสียชีวิตในโรงพยาบาลมากกว่า และเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นโรคแทรกซ้อน มากกว่าคนไข้กลุ่มอื่นๆ โดยอัตราการเสียชีวิตของคนไข้ที่รับยาไฮดร็อกซีคลอโรควินอยู่ที่ร้อยละ 18 ส่วนคนไข้ที่รับยาคลอโรควินอยู่ที่ร้อยละ 16.4 ขณะที่คนไข้ที่ไม่ได้รับยา มีอัตราการเสียชีวิตเพียงร้อยละ 9 และคนไข้ที่รับยาคลอโรควินไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ร่วมกับยาปฏิชีวนะ มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสระที่ดูแลการทดลอง Solidarity Trial กำลังทบทวนว่าควรใช้ยาไฮดร็อกซีคลอโรควินในการทดลองต่อไปหรือไม่