xs
xsm
sm
md
lg

บราซิลเมิน WHO เตือน เดินหน้าใช้ยาไฮดร็อกซีคลอโรควินรักษาโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขบราซิลประกาศว่า จะไม่เปลี่ยนแปลงคำแนะนำการรักใช้ยาไฮดร็อกซีคลอโรควินในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แม้องค์การอนามัยโลก (WHO) จะตัดสินใจระงับการทดลองยาดังกล่าว เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย

ประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนารู ของบราซิล สนับสนุนการใช้ยาดังกล่าว เช่นเดียวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ออกมาประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เขาใช้ยานี้เพื่อต้านโรคโควิด-19 มากว่าสัปดาห์แล้ว

ทั้งนี้ ผลการศึกษาทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน ซึ่งเป็นยาต้านมาลาเรีย ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งผลการศึกษาที่เผยในวารสารการแพทย์ "แลนเซต" พบว่ายาดังกล่าวทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น