xs
xsm
sm
md
lg

ชาวไทยมุสลิม จ.ยะลา ร่วมละหมาดวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชาวไทยมุสลิมในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จำนวนมาก ร่วมละหมาดต้อนรับวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีที่มัสยิดกลางจังหวัดยะลา หลังสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งชาวมุสลิมต่างสวมเสื้อผ้าใหม่ การบริจาคซากาต แจกข้าวสารฟิตเราะห์แก่คนยากจน การแจกสิ่งของ เงิน แก่เด็กๆ ท่ามกลางมาตรการคัดกรอง การเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น มีจุดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมละหมาด มีการตั้งเจลล้างมือ การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร การกำหนดจุดยืนสำหรับผู้ที่มาร่วมละหมาด ผู้ละหมาดทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย นำพรมละหมาดมาด้วยตัวเอง และมีการจัดทำบัตรคิว