xs
xsm
sm
md
lg

เปิดจองสิทธิ์ล่วงหน้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี 7 กลุ่มเสี่ยง ผ่านไลน์ “UCBKK สร้างสุข”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก 'ผู้ว่าฯ อัศวิน' ระบุว่า กทม.ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้ที่มีอายุ 60-64 ปี ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 4.ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และ 7.ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตให้กับประชาชน รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้ทันต่อสถานการณ์ และป้องกันอาการเจ็บป่วยที่อาจทำให้เข้าใจผิดว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยในปี 2563 กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 270,000 โด๊ส ซึ่งปีนี้จะมีความพิเศษตรงที่ สปสช.เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้า เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านไลน์แอปพลิเคชั่น “UCBKK สร้างสุข” ไลน์ ID : @ucbkk ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อลดความแออัดการเข้ารับบริการในแต่ละสถานพยาบาล เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และจะทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างแน่นอนเมื่อไปรับบริการตามวัน เวลา และสถานพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้ครับ และจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนท่านที่ไม่สะดวกจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น สามารถโทรศัพท์สอบถามและนัดหมายล่วงหน้าที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งใกล้บ้านได้เช่นกัน