xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.สั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ห้ามใช้วัสดุขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรสารด่วนที่สุดจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบนถนน หรือสั่งให้รื้อถอนออกทั้งหมด โดยโทรสารฉบับดังกล่าวมีใจความสำคัญว่า ได้รับแจ้งและมีการร้องเรียนว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรและการประกอบอาชีพ จากการที่จังหวัดออกคำสั่งปิดเส้นทางเข้า-ออกในพื้นที่ของจังหวัด ใช้วัสดุขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทาง จึงให้จังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ห้ามใช้วัสดุหรือเครื่องกีดขวางขนาดใหญ่ปิดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ให้จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองในบริเวณพื้นที่ที่มีคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกของจังหวัด