xs
xsm
sm
md
lg

ดีเดย์วันนี้! 74 จังหวัดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (15 เม.ย.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดให้ผู้ใช้น้ำ 74 จังหวัดทั่วประเทศลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดการปิดรับลงทะเบียน มีช่องทางในการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.pwa.co.th แอปพลิเคชัน PWA 1662 และไลน์ @pwathailand โดยขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางมายังสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

สำหรับขั้นตอนในการลงทะเบียน คือ กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขผู้ใช้น้ำ ซึ่งดูได้จากบิลน้ำประปา หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แล้วทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในระบบให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุช่องทางการรับเงิน ได้แก่ รหัสพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน บัญชีธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นทุกสาขา เมื่อถึงกำหนดรับเงิน ระบบจะส่ง SMS แจ้งผลการโอนเงินประกันการใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคจะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ โดยจะจ่ายคืนเฉพาะผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ในจำนวนเงินที่ชำระไว้เมื่อครั้งแรกที่มาขอติดตั้ง โดยขึ้นอยู่กับขนาดมาตรวัดน้ำ และช่วงเวลาที่ผู้ใช้น้ำได้ลงนามในสัญญาการใช้น้ำประปา เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 เป็นต้นมา โดยมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ตั้งแต่ 100-500 บาท ขนาด 3/4 นิ้ว ตั้งแต่ 200-1,000 บาท ขนาด 1 นิ้ว ตั้งแต่ 300-1,500 บาท เป็นต้น

สำหรับผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวง (กปน.) ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านหลังคาเรือน จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป