xs
xsm
sm
md
lg

2 อ่างเก็บน้ำหล่อเลี้ยงเมืองบุรีรัมย์แห้งวิกฤต ประปาลดแรงดันจ่ายน้ำเที่ยงวันถึงหกโมงเช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บุรีรัมย์ - ซ้ำเติมภัยโควิด-19 อ่างเก็บน้ำ 2 แห่งแหล่งน้ำดิบผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองบุรีรัมย์แห้งวิกฤต เหลือน้ำเพียง 4 แสน ลบ.ม. การประปาฯ ประกาศลดแรงดันจ่ายน้ำเที่ยงวัน-หกโมงเช้า หากยังหาน้ำเติมอ่างฯ 2 แห่งไม่ได้จะแบ่งโซนจ่ายน้ำเป็นเวลา ยกเว้นโรงพยาบาล

วันนี้ (12 เม.ย.) จังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปี 2562 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์หล่อเลี้ยงประชาชน และเขตเศรษฐกิจสำคัญของตัวเมืองบุรีรัมย์อยู่ในขั้นวิกฤต มีปริมาณเหลือรวมกันเพียง 400,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เท่านั้น จากปริมาณความจุทั้งสองอ่างรวมกันกว่า 56 ล้าน ลบ.ม.


จากสถานการณ์ดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์จึงได้ประกาศลดการจ่ายน้ำประปาเพื่อให้สามารถผลิตจ่ายน้ำประปาได้นานขึ้น และลดความเดือดร้อนจากการขาดน้ำประปาอุปโภคบริโภคบริโภคให้ได้มากที่สุด ตามมาตรการที่ 2 คือ ขยายระยะเวลาการลดแรงดันน้ำเพื่อลดการจ่ายน้ำลง โดยจะเริ่มลดแรงดันน้ำในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 12.00-06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และหลังวันที่ 30 เมษายน 2563 หากยังไม่สามารถหาน้ำมาเติมในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งได้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์จะเริ่มดำเนินการมาตรการที่ 3 คือ แบ่งโซนพื้นที่การจ่ายน้ำเป็นเวลา ยกเว้นโรงพยาบาล

ดังนั้น ขอให้ประชาชนทุกครัวเรือนจัดเตรียมภาชนะสำรองน้ำเก็บไว้ใช้ และขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำประปาใช้ได้นานยิ่งขึ้น จนกว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งจะเป็นปกติ หรือได้น้ำจากแหล่งน้ำอื่นมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน


จากการดำเนินมาตรการข้างต้นจะทำให้ประปาไหลอ่อนลงหรือไหลเป็นบางเวลา และอาจมีความขุ่นหรือความเหนียวบ้างเป็นบางครั้ง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งคงเหลือน้อยทำให้น้ำดิบมีค่าความขุ่นสูงมาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์จำเป็นต้องเพิ่มสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปาให้ได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งหากบริเวณใดพบน้ำประปามีความขุ่นหรือเหนียวหรือท่อแตกรั่ว กรุณาแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแก้ไข
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น