xs
xsm
sm
md
lg

กทม.อำนวยความสะดวก ปชช.ขอหนังสือรับรองออกนอกเคหสถานช่วงเคอร์ฟิวได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากที่นายกรัฐมนตรีประกาศข้อกําหนด ฉบับที่ 2 ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 22.00-04.00 น ซึ่งเป็นการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  และต่อมานายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ฉบับที่ 3 กำหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 2) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั้น ทางกรุงเทพมหานครจึงอำนวยความสะดวกประชาชนที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาห้ามดังกล่าว โดยขอให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานขอหนังสือรับรอง หรือหนังสืออนุญาตได้ที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ตามที่สถานที่ตั้งเคหสถาน อาคาร บ้านเรือนตั้งอยู่ และให้สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ