xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด กทม.กำชับทุกเขตตรวจติดตาม ห้ามฝ่าฝืนประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกรุงเทพมหานคร ย้ำ เจ้าหน้าที่ทุกเขต เร่งชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ 26 ประเภท ตามประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว ขอความร่วมมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในระยะนี้

เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ เจ้าของกิจการ และประชาชนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างจริงจัง เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคและควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มี.ค. 63 ซึ่งมีสถานที่ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ 26 ประเภท โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นั้น

ล่าสุด วันนี้ (25 มี.ค.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มี.ค. 63 ซึ่งมีสถานที่ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ 26 ประเภท โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงได้ย้ำให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม เบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี มีเพียงบางส่วนที่ฝ่าฝืนเนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจในประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ เจ้าของกิจการ และประชาชนถึงแนวทางปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เนื่องจากจุดประสงค์สำคัญของการออกประกาศ คือ ร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงไม่ต้องการให้มีผู้กระทำการฝ่าฝืน ประกอบกับกรุงเทพมหานครต้องการที่จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายจำเป็นต้องให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


กำลังโหลดความคิดเห็น...