xs
xsm
sm
md
lg

กษ.ร่วม พณ.แก้ปัญหาไข่ไก่ขาดตลาด-ราคาสูง เชื่อดีขึ้นสัปดาห์หน้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาไข่ไก่ขาดตลาดและราคาขายปลีกสูงขึ้น โดยกรมปศุสัตว์งดออกใบรับรองสุขอนามัยแก่ผู้ส่งออกชั่วคราว ควบคู่กับที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศห้ามส่งไข่ไก่ออกนอกราชอาณาจักรต่อจากการประกาศครั้งแรกไปอีก 30 วัน แต่เชื่อมั่นว่า หากประชาชนคลายความตื่นตระหนก ไม่แห่กันไปซื้อไข่ไก่มาสำรองไว้บริโภคในครัวเรือนมากกว่าปกติ ภายในสัปดาห์หน้าสถานการณ์จะคลี่คลาย

จากนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะออกใบรับรองสุขอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการดังเดิม เช่นเดียวกับที่กระทรวงพาณิชย์จะยกเลิกประกาศงดส่งออกไข่ไก่ทันที พร้อมย้ำว่า ต้องไม่เกิดปัญหาทั้งขาดตลาดจนทำให้ราคาขายปลีกแพงและต้องไม่ล้นตลาดจนทำให้ราคาขายของเกษตรกรตกต่ำ กว่าทุน จะต้องดำเนินมาตรการรักษาสมดุลอุปสงค์อุปทานไข่ไก่ภายในประเทศให้ได้

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าซื้ออาหารสดซึ่งเน่าเสียง่ายไปกักตุน ซึ่งได้จัดทำแนวทางบริหารจัดการห่วงโซ่อาหารทั้งระบบ ตั้งแต่ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ ปรับปรุงการลำเลียงและขนส่งใหรวดเร็วขึ้น ระหว่างที่รัฐมีมาตรการให้ทุกคนงดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบออนไลน์ทั้งของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และของผู้ประกอบการเอง ซึ่งผู้บริโภคสั่งผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ แล้วผู้ประกอบการจะส่งสินค้าจะส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็ว