xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติงบกลาง 523 ล.ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาหมู

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง ปี 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณจำนวน 523,244,500 บาท เนื่องจากการระบาดของโรคในประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มสูงขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนำซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรผ่านตามแนวชายแดน ที่ผ่านมามีการตรวจยึดการลักลอบการนำซากสุกรและผลิตภัณฑ์ จำนวน 2,708 ครั้ง ตรวจสอบพบมีเชื้ออหิวาต์ จำนวน 343 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ 22 กุมภาพันธ์ 2563) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เสนอของบประมาณ เพื่อใช้ในการชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ จำนวน 381 ล้านบาท สุกรจำนวน 77,578 ตัว ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค ตรวจวินิจฉัยและทำลายเชื้อโรค