xs
xsm
sm
md
lg

สถานทูต ณ กรุงโซลเตือนคนไทยในเกาหลีใต้ปฏิบัติตามคำแนะนำภาครัฐป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แจ้งผ่านเพจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul วันนี้ (24 ก.พ.) ว่า ตามที่รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศยกระดับการเตือนภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เป็นระดับสีแดง (ระดับสูงสุด) และประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในนครแดกู และเมืองช็องโดในจังหวัดคยองซัง-เหนือ รวมทั้งคนที่มีถิ่นฐานที่อยู่ที่อื่นที่เคยเดินทางไปนครแดกูเมื่อเร็ว ๆ นี้ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกที่พักอาศัยเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ และหากมีอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นที่คลินิกที่รัฐบาลกำหนดไว้นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนชาวไทยในนครแดกู และเมืองช็องโดในจังหวัดคยองซัง-เหนือ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลเกาหลีใต้ หากมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องติดต่อราชการกับสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่เบอร์ +82 1067 4700 95 หรือทางอีเมล rteconsular@gmail.com เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

ทั้งนี้ หากทางการเกาหลีใต้มีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป