xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติบังกลาเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มีนาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรุงรากา ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรื่องของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศ ประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดสนิทสนมเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านของทั้งสองประเทศให้เจริญ งอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว