xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นยินดี ปธน.อัฟกานิสถานสาบานตนรับตำแหน่งและโอกาสวันปากีสถาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (23 มี.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโมฮัมหมัด อัชราฟ กานี (Dr. Mohammad Ashraf Ghani) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ฯพณฯ นายโมฮัมหมัด อัชราฟ กานี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
กรุงคาบูล

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานเป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอัฟกานิสถาน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแพ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม 2563

ฯพณฯ นายอารีฟ อัลวี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
กรุงอิสลามาบัด

ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวปากีสถาน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองประเทศ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว