xs
xsm
sm
md
lg

'นอสตร้า แมพ' จัดทำแผนที่พิเศษแสดงตำแหน่งสถานพยาบาลรับตรวจหาเชื้อ'โควิด-19'

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ที่นอสตร้า แมพ ได้จัดทำแผนที่พิเศษแสดงตำแหน่งสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วยรู้สึกตัวร้อน หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วย ถือว่าเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ ที่สามารถไปขอรับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ ทั้งสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ แต่หากไม่ได้เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ในแอพพลิเคชัน

ข้อมูลจาก 18 ตำแหน่งบนแผนที่ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลรังสิต โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลเกษตร โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลพระประแดง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูพิกัดรับตรวจโรค COVID-19 แผนที่คลิก https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/covid_19 ดาวน์โหลดฟรี NOSTRA map application แอปฯ แผนที่นำทางประเทศไทยที่มีความละเอียดและแม่นยำ ได้ที่ https://map.nostramap.com/mobile