xs
xsm
sm
md
lg

6 รมต.ผ่านฉลุย! ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ "ประยุทธ์" ได้คะแนนไว้วางใจ 272 เสียง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (28 ก.พ.) ได้ลงมติเห็นชอบรัฐมนตรี 6 คน หลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้คะแนนเสียงไว้วางใจ 272 เสียง ไม่ไว้วางใจ 49 เสียง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้คะแนนไว้วางใจ 277 เสียง ไม่ไว้วางใจ 50 เสียง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้คะแนนเท่ากัน คือไว้วางใจ 272 เสียง และไม่ไว้วางใจ 54 เสียง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้คะแนนไว้วางใจ 272 เสียง และไม่ไว้วางใจ 55 เสียง และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คะแนนไว้วางใจ 269 เสียง และไม่ไว้วางใจ 55 เสียง