xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันชาติบรูไนดารุสซาลาม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ด้วยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ความว่า

ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวบรูไน

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความผูกพันฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสองจะช่วยพัฒนาความร่วมมืออันใกล้ชิดให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว