xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลกษัตริย์นอร์เวย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ กรุงออสโล

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวนอร์เวย์

ประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว