xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลกษัตริย์ภูฏาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ความว่า

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรภูฏาน

ประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการด้านต่างๆ เสมอมา หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพอันพิเศษและความร่วมมืออันเข้มแข็งนี้ จะเจริญงอกงามต่อไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว