xs
xsm
sm
md
lg

กรมชลฯ สั่งเร่งผันน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ ผลิตน้ำประปาในภาคอีสานตอนกลาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 6 เร่งช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยผันน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ซึ่งระบายมาเก็บกักไว้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยกุ่ม อ. เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ก่อนหน้านี้ แล้วทยอยเติมลงสู่แม่น้ำพรม-เชิญ เพื่อเสริมน้ำดิบสำหรับผลิตประปาส่งให้ราษฎร อ.ภูเขียว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ และ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ส่วนที่ จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ทำนบดินชั่วคราว บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาสุวรรณภูมิ ได้รับรายงานว่า มีน้ำกักเก็บสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบที่จะนำไปผลิตน้ำประปาส่งให้ราษฎรในพื้นที่ ต.เมืองบัว และเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อย่างเพียงพอจนถึงสิ้นฤดูแล้งนี้แน่นอน