xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเทพโพลล์เผย ปชช.เชื่อมือแพทย์-สธ.ไทยรับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรนาฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,199 คน เรื่อง "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คนไทยรับมืออย่างไร"

ผลการสำรวจพบว่า เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษจากการติดตามข่าวและสถานการณ์ "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" ร้อยละ 76.8 คือ วิธีป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ รองลงมา ร้อยละ 48.9 คือ แนวทางการรักษาและควบคุมการติดเชื้อ และร้อยละ 43.2 คือ จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

เมื่อถามถึงความวิตกกังวล/กลัวการติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" เพียงใด พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.0 ระบุว่า กังวลระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 37.4 ระบุ กังวลระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 20.6 ระบุ กังวลระดับมากถึงมากที่สุด

สำหรับการรับมือกับสถานการณ์จากข่าวการติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.6 ระบุว่า รับมือโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน รองลงมา ร้อยละ 68.5 ระบุว่า ติดตามข่าวสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 61.6 ระบุว่า ระมัดระวังตัวเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆ

ส่วนสิ่งที่รัฐบาลควรทำมากที่สุดจากสถานการณ์ "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" ที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้ ประชาชนร้อยละ 66.7 ระบุว่า ควรให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน ขจัดข่าวลวงที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชน รองลงมา ร้อยละ 54.2 ระบุว่า ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทในการออกมาให้ข้อมูลกับประชาชน และร้อยละ 53.1 ระบุว่า ควรให้ข้อปฏิบัติเรื่องการป้องกันที่ถูกต้องกับประชาชนอย่างทั่วถึง

ด้านความมั่นใจในฝีมือของทีมแพทย์และสาธารณสุขของไทยในการรับมือกับสถานการณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.0 ระบุว่า มั่นใจมากถึงมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 26.5 ระบุว่า มั่นใจปานกลาง และร้อยละ 5.5 ระบุว่ามั่นใจน้อยถึงน้อยที่สุด