xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจวิกฤตภัยแล้ง พบ ปชช.ส่วนใหญ่กังวลมากที่สุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ประชาชนกับ วิกฤตภัยแล้ง 2020 โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.5 กังวลเรื่องการทำเกษตร รายได้เกษตรกร พืชผลเกษตรเสียหายมากที่สุด หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง รองลงมาคือ ไม่มีน้ำดื่ม น้ำใช้ คิดเป็นร้อยละ 49.1 และข้าวของราคาแพงขึ้น ราคาสินคาเกษตรแพงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 48.6

ส่วนจะวิตกกังวลมากน้อยเพียงใดกับสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมาก เป็นอันดับ 2 ในรอบ 40 ปี นับตั้งแต่ปี 2522 นั้น ประชาชน ร้อยละ 72.5 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 27.5 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สําหรับการเตรียมรับมือกกับภัยแล้งพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.5 มีการเตรียมรับมือโดยในจำนวนร้อยละ 67.8 ใช้นํ้าอย่างประหยัดขึ้น ส่วนความเชื่อมั่นต่อการเปิดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง และทำให้คนไทยมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีได้นั้น ร้อยละ 57.0 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 43.0 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด