xs
xsm
sm
md
lg

ทสภ.ติดตั้งแอลกอฮอล์เจล 217 จุด เพิ่มความถี่ทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เหลวแบบอัตโนมัติ และแอลกอฮอล์เจลล้างมือแบบขวดปั๊ม รวมทั้งสิ้น 217 จุด อาทิ บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณเคาน์เตอร์กรอกเอกสารพิธีการตรวจคนเข้าเมือง บริเวณ Transit-Transfer บริเวณจุดตรวจค้น บริเวณภายในอาคารเทียบเครื่องบินทุกอาคาร รวมไปถึง Bus Gate บริเวณแนวทางเชื่อมอาคารจอดรถ ชั้น 3 โซน 2 และโซน 3 บริเวณท้าย Row เคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ ชั้น 1 และบริเวณศูนย์การขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารได้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยมาตรการต่างๆ ที่ ทสภ. ได้ดำเนินการไป จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้มั่นใจในเรื่องมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ ทสภ.ยึดมั่นมาโดยตลอด