xs
xsm
sm
md
lg

ม.มหิดล ออกประกาศเรื่องการระบาดไวรัสโคโรนา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดลออกประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Mahidol University โดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงขั้นมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน การติดเชื้อจะใช้เวลา 2-3 วัน กว่าจะเริ่มมีอาการป่วยไข้

สำหรับการระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย เพราะติดต่อผ่านการหายใจ และสัมผัสผ่านสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่างๆ ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อเดินทางเข้ามาประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควรดำเนินการตามมาตรการดังนี้

1.นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นักศึกษาเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และขอให้ส่วนงานติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อแจ้งกำหนดการที่เหมาะสมกับสถาการณ์ต่อไป ทั้งนี้ส่วนงานควรจัดการสอนเสริมให้กับนักศึกษา หลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว

2.สำหรับนักศึกษาจีน ที่พำนักใน
ประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ขอให้ส่วนงานประสานกับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่พึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

3.ในกรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน หลังจากวันที่ 17 ม.ค. 2563 ขอให้ศึกษาหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียน และหยุดทำงาน เป็นระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ให้ส่วนงานทราบ โดยให้ส่วนงานส่งข้อมูลนักศึกษาเหล่านั้นมายังที่บริการสุขภาพนักศึกษา (MU Health) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกาา โทร 028494529-30 และให้เฝ้าติดตามนักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนอย่างใกล้ชิด

4.นักศึกษาและบุคลากรที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบ ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตนเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด มิให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

5.ในกรณีที่นักศึกษาหรือบุคลากรต้องเดินทางไปยังประเทศจีน ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ของหลีกเลียงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

6.ทางมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากส่วนงานและนักศึกษาในโอกาสต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรค