xs
xsm
sm
md
lg

“สุวิทย์” ประกาศถึง นศ.จีนกลับประเทศ ให้อยู่ต่อ 2 สัปดาห์ ส่วนที่ยังอยู่ไทยงดพบปะผู้คน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุวิทย์” ออกประกาศเฝ้าระวังการระบาดโรคไวรัสโคโรนา ระบุให้นักศึกษาจีน กลับบ้านที่จีนในช่วงตรุษจีน ขอให้พำนักต่อ 2 สัปดาห์ ส่วนนักศึกษาไม่ได้เดินทางกลับจีน ขอให้งดพบปะผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมา นศ.มีไข้ ทางเดินหายใจ ให้ไป รพ. ไม่รักษาเอง

วันนี้ (25 ม.ค.) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCovV)

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCov) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจาก
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนมีการติดเชื้อและควมรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายการติดเชื้อจะใช้เวลา 2-3 วัน กว่าจะเริ่มมีอาการป่วยเป็นไข้ การระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย เพราะติดต่อผ่านการหายใจและการสัมผัสผ่านสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่างๆ ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ และมีหลักฐานซัดเจนว่ามีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน โดยที่ในปัจจุบันมีนักศึกษาจีนมาศึกษาต่อในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเห็นสมควรดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1. นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีนในช่วงตรุษจีน และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย
ขอให้นักศึกษาจีนเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และขอให้มหาวิทยาลัยติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อแจ้งกำหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรจัดการสอนเสริมให้กับนักศึกษา หลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว

2. สำหรับนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทย และไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงตรุษจีนนั้น ขอให้
มหาวิทยาลัยประสานกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

3. นักศึกษาที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ต้องรายงาน พาไปพบแพทย์
ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตัวเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด มิให้ไปแพร่เชื้อต่อไป

4. กิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาจำนวนมาก และอาจมีนักศึกษาต่างชาติร่วมด้วย ควรพิจารณาทบทวน

5. ขอให้สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยช่วยเก็บข้อมูลนักศึกษาและเฝ้าระวังตามหลักระบาดวิทยา

6. กระทรวงฯ จะติดต่อขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคัดกรองโรค และดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยรายงานข้อมูล หรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน โดยขอให้จัดส่งข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลุ่มกิจการพิเศษ โทร. 020395562-3 โทรสาร 02 0395652 หรือ สำนักอำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 02 3545568 โทรสาร 02 3545524-6

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น