xs
xsm
sm
md
lg

เชียงรายเปิดโครงการ "จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังปัจจุบัน เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีการปล่อยแถวพร้อมขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 700 คน