xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.ตั้งศูนย์ฯ รับเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายคดี Forex 3D จ.เชียงใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในการรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก (FOREX 3D) เพื่อบรรเทาภาระผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรุงเทพฯ โดยตั้งศูนย์รับเรื่องระหว่างวันที่ 13-21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้เปิดรับเรื่องร้องเรียนเป็นวันแรก มีผู้ทยอยเดินทางมาร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มีการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศในการประชุม สั่งการ และแนะนำ จากวอร์รูมของสำนักงาน ปปง. กับศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ แบบเรียลไทม์ ซึ่งคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายทั้งหมด จะเก็บไว้เป็นหลักฐานกรณีเกิดการตรวจสอบทางคดี

ทั้งนี้ ผู้เสียหายสามารถมายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่