xs
xsm
sm
md
lg

กรมทรัพยากรน้ำตั้งศูนย์ฯ เร่งช่วยภาวะน้ำแล้งเกือบ 400,000 ไร่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่เสี่ยงไม้ผลอาจยืนต้นตายครอบคลุม 30 จังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 370,000 ไร่ และการขาดแคลนน้ำประปานอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ด้วยการจัดหาแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดินเพิ่มเติม ทั้งการสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร และการแจกจ่ายน้ำสะอาด

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ ติดตาม และแก้ปัญหาภาวะน้ำแล้งในพื้นที่แล้ว