xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบ วธ.จัดกิจกรรม"ความสุขแบบวิถีไทย"ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (17 ธ.ค.) มีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "ความสุขแบบวิถีไทย" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จำนวน 4 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

1. กิจกรรมทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้แก่ การสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2563 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ณ วัด ศาสนสถาน และสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ การจัดช่องทางพิเศษและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาไหว้พระช่วงปีใหม่ โดยกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม "ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล" พร้อมทั้งให้บริการเดินรถปรับอากาศ องค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 10 วัด ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และส่วนภูมิภาคร่วมมือทางวัดจัดช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาไหว้พระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามวัดสำคัญของจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และกิจกรรมสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สักการะพระพุทธรูป "พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน: พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีพระพุทธสิหิงค์ (ศิลปะไทย) พระพุทธปฏิมาสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งองค์หนึ่งของประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปพุทธศิลป์นานาประเทศ อีก 9 องค์ ส่วนภูมิภาค อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญเพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ

2. กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ เปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้เข้าชมฟรี โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จำนวน 41 แห่ง และอุทยานประวัติศาสตร์ จำนวน 11 แห่ง ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และการเปิดหอศิลป์ร่วมสมัยให้ประชาชนเข้าชมฟรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 และ 2 มกราคม 2563 รวมถึงขอความร่วมมือหอศิลป์ภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีหรือลดค่าเข้าชมเป็นกรณีพิเศษ

3. กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำความสุข ได้แก่ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในจังหวัด และจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2563 ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก ร่วมกับเจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร มอบของขวัญเนื่องในวันครบรอบ 124 ปี วันกำเนิดภาพยนตร์โลก และส่งความสุขปีใหม่ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง "Seven Samurai : เจ็ดเซียนซามูไร" ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ โรงภาพยนตร์สกาลา กรุงเทพมหานคร

4. กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย ได้แก่ การให้บริการบัตรอวยพรส่งความสุขปีใหม่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์การ์ด ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมทั้งสอนวิธีการจัดทำบัตรอวยพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์การ์ดผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร และกิจกรรม "ของขวัญ ของฝาก จากวัฒนธรรมไทย" โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัด (Cultural Product of Thailand: CPOT) และจัดงานออกร้านจำหน่าย สาธิต และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในพื้นที่ต่าง ๆ ในรูปแบบโรดโชว์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2562