xs
xsm
sm
md
lg

"วิษณุ"ไม่เคยได้ยินนายกฯ พูดเรื่องยุบสภาฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ตนไม่เคยได้ยิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พูดเรื่องยุบสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ เรื่องการยุบสภาฯ เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลฯ และลงนามสนองพระบรมราชโองการ ไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรี จึงไม่ต้องมีมติคณะรัฐมนตรี ขณะเดียวกัน นายวิษณุ ปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเช่นกัน