xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด พม.นำผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน "พม.ไม่ทนต่อการทุจริต"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด "พม. ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี

สำหรับในปี 2562 ประเทศไทยโดยรัฐบาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และเป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต