xs
xsm
sm
md
lg

สธ.พร้อมรับมติ หากบอร์ดวัตถุอันตรายเลื่อนแบน 3 สารเคมีเกษตร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงคำสั่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่งตั้งตนเองเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ว่า ยังไม่ทราบขอบข่ายของอำนาจหน้าที่อย่างแน่ชัด แต่คาดว่ามีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายการใช้สารเคมีภายในประเทศทั้งหมด แต่ไม่มีอำนาจควบคุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในวันนี้ ตนจะไม่ก้าวก่าย แต่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีจุดยืนชัดเจนว่าต้องคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก หากที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเลื่อนการแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร ออกไปอีก 6 เดือน กระทรวงสาธารณสุขคงไม่สามารถทำอะไรได้ ต้องเคารพมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย