xs
xsm
sm
md
lg

"โป๊ปฟรานซิส"ทรงเรียกร้องชาติมหาอำนาจทำลายอาวุธนิวเคลียร์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ทรงกล่าวสุนทรพจน์ขณะเยือนเมืองนางาซากิของญี่ปุ่น ซึ่งเป็น 1 ใน 2 เมืองที่ถูกทิ้งระเบิดปรมาณู โดยทรงเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายสมควรทำลายอาวุธนิวเคลียร์ที่ครอบครองอยู่ รวมทั้งอาวุธทำลายล้างสูงอื่นๆ ให้หมดสิ้น เนื่องจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทำลายล้างสูงเหล่านี้ไม่ใช่คำตอบสำหรับความใฝ่ฝันเพื่อสันติภาพ