xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรกรเลื่อนนัดแต่งดำบุกทำเนียบฯ เร็วขึ้น ค้านแบน 3 สารเคมี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวว่า เกษตรกรที่เดือดร้อนจากการยกเลิกใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ทั่วประเทศ พร้อมใจกันแต่งชุดดำเพื่อเข้าร้องเรียนถึงความเดือดร้อนต่อนายกรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ โดยเลื่อนจากเดิมที่นัดหมายวันที่ 28 พฤศจิกายน ทั้งนี้ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาก่อนที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน

สำหรับการยื่นข้อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะนำข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรรมเรื่อง การยกเลิกใช้ 3 สารเคมีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรยกร่างประกาศและเปิดรับฟังความคิดเห็น ล่าสุดนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกถึงร้อยละ 75 จากผู้แสดงความคิดเห็นประมาณ 40,000 คน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาประกอบก่อนลงนามยกเลิก เพราะผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จำนวนมาก