xs
xsm
sm
md
lg

"สุริยะ"นัดถก กก.วัตถุอันตราย 27 พ.ย.นี้ ย้ำแบน 3 สารเคมีต้องรอบคอบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ จะเรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาแนวทางการแบน 3 สารเคมี คือ ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ก่อนจะมีผลห้ามใช้ 3 สารเคมีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และทำความเข้าใจว่าเมื่อมีการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดแล้วจะมีสารตัวใดที่จะมาทดแทนได้บ้าง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเกษตรกรกับคณะกรรมการ