xs
xsm
sm
md
lg

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศฯ ยกเลิก 3 สารเคมี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/main/ ได้จัดทำแบบรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หลังจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ปรับสถานะสารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จากบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นชนิดที่ 4 ซึ่งต้องห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย และครอบครอง ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกระทรวงแล้ว ตามขั้นตอนของกฎหมายต้องมีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศฉบับนี้ โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้​ ที่ http://www.doa.go.th/main/?page_id=7161