xs
xsm
sm
md
lg

"ชวน"มอบนโยบาย ขรก.สภาฯ ย้ำทำหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (19 พ.ย.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบนโยบายให้ข้าราชการระดับผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอให้ข้าราชการรัฐสภาทุกคนทำงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมยืนยันว่า ประธาน และรองประธาน ซึ่งมาจากฝ่ายการเมือง จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของข้าราชการประจำ เช่น การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่จะต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม เป็นธรรม โดยไม่แต่งตั้งพวกพ้องของตัวเองเข้ามาทำหน้าที่จนเกิดความวุ่นวาย พร้อมขอให้ข้าราชการทุกคน ศึกษาภารกิจหน้าที่ของตนเองให้ดี ทำหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล ยึดหลักนิติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความคุ้มค่า ไม่ต้องเกรงใจใครที่ทำไม่ถูกต้อง เพราะหากเกิดปัญหาขึ้น ข้าราชการเองที่ต้องรับผิดชอบ