xs
xsm
sm
md
lg

กยศ.เผยปี 62 มีนักศึกษากู้ยืม 534,904 คน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษากู้ยืม จำนวน 534,904 คน เป็นเงินกู้ยืม 26,198.50 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 439,827 คน เป็นเงิน 19,412.99 ล้านบาท และเงินกู้ยืมให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 95,077 คน เป็นเงิน 6,785.51 ล้านบาท