xs
xsm
sm
md
lg

"อลงกรณ์"ย้ำทุกฝ่ายเร่งช่วยเกษตรกรปมแบน 3 สาร เร่งหาสารชีวภัณฑ์ทดแทน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก “อลงกรณ์ พลบุตร “ระบุว่า เรื่องสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชแทน 3 สารอันตราย กรมวิชาการเกษตร รายงานต่อคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดว่า ยังไม่มีสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชที่ได้รับการรับรองจากกรมฯ แม้แต่รายเดียว มีเพียงสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ซึ่งขึ้นทะเบียนแล้ว 73 รายการ แสดงว่า แม้มีการแบน 3 สารเคมีแต่ก็จะใช้สารเคมีตัวอื่นที่แพงกว่าแทน 3 สาร ซึ่งอธิบายต่อสังคมยากมากว่าทำไมแบน 3 สารเคมี แต่ก็ใช้สารเคมีชนิดอื่นแทน

กระทรวงเกษตรฯ และทุกภาคส่วนจึงต้องเร่งหาสารชีวภัณฑ์มาทดแทนให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสารทางเลือกที่ราคาไม่แพงและใช้น้อยรอบเพื่อลดต้นทุนการปลูกพืชของเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้และผู้บริโภคเป็นสำคัญตามเหตุผลของคณะกรรมการวัตถุอันตราย

เรื่องสารชีวภัณฑ์เป็นประเด็นอ่อนไหวมาก มีบวกลบตลอด ผมไปดูมาที่สุพรรณบุรียังโดนวิจารณ์ ซึ่งก็ชี้แจงไปแล้วจึงเข้าใจว่า อ่อนไหวมากแค่ไหน รวมทั้งมีการโยงไปถึงบริษัทผู้ผลิตกับตระกูลนักการเมืองใหญ่ในภาคอีสานเป็นประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งถ้าพูดอย่างแฟร์ คือ ถ้ามีอิทธิพลการเมืองเกี่ยวข้องจริงคงได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วเพราะทดสอบใช้มานานถึง 7 ปี และแม้ว่าวันนี้จะขึ้นทะเบียนก็ต้องใช้เวลาทดสอบด้านพิษวิทยาและหลักเกณฑ์อื่นๆ ของกรมวิชาการเกษตรเป็นเวลานาน 1-3 ปี และคณะทำงานฯ ให้เปิดกว้างเต็มที่ในการขอขึ้นทะเบียนห้ามล็อคสเปคเป็นอันขาด สำคัญที่สุด คือ การจัดการเรื่องนี้ต้องโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์

ใครก็ตามคิดแสวงหาประโยชน์จากความเดือนร้อนของเกษตรกรไม่ได้โดยเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม ผมถามนักวิจัยอิสระและลุงสุรินทร์ว่า สารชีวภัณฑ์ที่บรรจุในขวดใช้จุลินทรีย์อะไร เขาบอกว่าจุลินทรีย์อนุพันธ์ ผมจึงบอกชาวไร่กับสื่อมวลชนที่ไปด้วยเมื่อมีการเอาขวดบรรจุสารชีวภัณฑ์มาให้ดูที่สุพรรณบุรีว่า สารชีวภัณฑ์นี้ขึ้นทะเบียนไม่ได้เพราะใช้จุลินทรีย์อนุพันธ์และห้ามโฆษณาถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียน แต่ถ้าเป็นชีวภัณฑ์ที่ติดป้ายว่า กำจัดศัตรูพืชและผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ก็ไม่มีปัญหาในการขายหรือโฆษณา ส่วนการทดลองใช้มา 7 ปีของลุงสุรินทร์ ชาวไร่อ้อย ก็เป็นเรื่องดีแต่ต้องเข้าใจว่า ถ้าจะทำให้ถูกต้องก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรต่อไป

หลังกลับจากสุพรรณบุรี ก็มีสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนำปราชญ์ชาวบ้านมาพบผม และเอาสารชีวภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงเดี่ยวเรียกว่า จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาให้ดูพร้อมรายงานการทดสอบ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์เชิงเดี่ยวประเภทเดียวกับที่กรมพัฒนาที่ดิน รายงานว่ากำลังวิจัยแต่ต้องใช้เวลา 3 ปีจึงจะสรุปผลได้

นอกจากเรื่องสารทางเลือกทดแทน 3 สารอันตราย ทางคณะทำงานกำหนดแนวทางเบื้องต้นในการช่วยเหลือเกษตรกรหลายมาตรการ เช่น การช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิต การใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทันสมัยมาจัดการแปลงเพาะปลูก การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้นและจะสรุปเป็นมาตรการในการประชุมครั้งหน้าวันที่ 22 พ.ย.ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับ เพราะคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติเมื่อ 22 ตุลาคม แบน 3 สารตั้งแต่ 1 ธันวาคมนี้ โดยทันที