xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 พระราชทานเพลิงศพ 9 ชรบ.ยะลาเหยื่อไฟใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (12 พ.ย.) เวลา 15.00 น. ที่วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย นายฉลอง ทองงาม นายสุนทร ยอดแก้ว นายพูนสวัสดิ์ พูลแก้ว นายเนตร จอมทอง นายบรรจบ ทองกลิ่น นายวิรัช เพ็ชรปล้อง นายธวัชชัย สุพงษ์ นางนัยนา โพธิ์เตี้ยเทียม และนางรัชนก ยอดแก้ว โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครอบครัวของผู้เสียชีวิต และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก