xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ มอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุคนร้ายยิงถล่ม ชรบ.ยะลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านทุ่งสะเดา และจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านทางลุ่ม จังหวัดยะลา

วันนี้ (6 พ.ย.) เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายมะรอรี มะแซ นางสายัน ปานทอง นายเนาวรัตน์ รัตนเสถียร นายณรงค์ฤทธิ์ สิทธิพันธ์ และนายอาหาหมัด รัตนกตัญญู จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านทุ่งสะเดา และจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านทางลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้