xs
xsm
sm
md
lg

"จุรินทร์"มอบหมาย กษ.-พณ.ร่วมจัดทำ Big Data สินค้าเกษตร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือบูรณาการในระดับส่วนกลาง ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสินค้าเกษตร (Big Data) ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อให้สินค้าเกษตรที่ผลิตได้มีความสมดุล ทั้งด้านปริมาณความต้องการซื้อ และความต้องการขาย ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าเกษตรมีเสถียรภาพด้านราคา ทำให้เกษตรกรมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น