xs
xsm
sm
md
lg

มท.1 สั่งทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดูแล ปชช.-นักท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้สั่งการโดยเน้นย้ำไปยังจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยอันเกิดจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง รวมถึงอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาวันลอยกระทง 11 พฤศจิกายนนี้ โดยต้องเข้มงวด กวดขัน การผลิตและจำหน่ายดอกไม้เพลิงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสารให้มีความมั่นคงแข็งแรง ประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะจัดงานวันลอยกระทง เตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติภัยและต้องจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ รวมถึงควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเคร่งครัด เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เข้มงวด กวดขัน ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด จัดชุดเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บูรณาการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยทหารและกรมเจ้าท่า เพื่อเฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยอื่นๆ โดยเฉพาะอุบัติภัยทางน้ำ จัดระเบียบ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยและไฟฟ้าส่องสว่าง หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีบริเวณสถานที่จัดงาน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกำชับให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ลอยกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย และขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดโดยการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นตามสถานที่จัดงาน และแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อช่วยกันดูแลรักษาระบบนิเวศของลำน้ำ คู คลอง ให้มีความสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป