xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน"เป็น ปธ.เปิดศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุฯ หวังสร้างความร่วมมือรับมือสังคมผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Aging and Innovation: ACAI) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 พร้อมเปิดเผยว่า รัฐบาลไทยได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยประเทศไทยได้เป็นผู้ริเริ่มชักชวนกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในหลายประเทศ นำมาสู่ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ ACAI เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยได้รวบรวมความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั่วอาเซียน ร่วมมือกันทำโครงการวิจัย พัฒนา ออกแบบกลยุทธ์และแนวทางสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์ความรู้ของอาเซียน ให้บริการความรู้ด้านวิชาการ นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และแนวทางด้านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ในการส่งเสริมให้เกิดสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี โดยศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี