xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มคนตัวดี จับมือ สสส. ทำโครงการ “เสริมสร้างพลเมืองสูงวัยรู้ทันสื่อ สู่อาสาสูงวัยเฝ้าระวังสื่อ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โครงการ “เสริมสร้างพลเมืองสูงวัยรู้ทันสื่อ สู่อาสาสูงวัยเฝ้าระวังสื่อ” โดย กลุ่มคนตัวดี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสื่อสารสาธารณะและถอดบทเรียนการดำเนินงาน โดยมีการยื่นข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานผ่านหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ เพื่อเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหวังต่อยอดให้เป็นนโยบายระดับประเทศ ณ ห้องประชุม โรงแรม ทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้กำลังโหลดความคิดเห็น...