xs
sm
md
lg

ร.ฟ.ท.จัดขบวนรถเสริมวิ่งกรุงเทพฯ-อุบลฯ ช่วงสงกรานต์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางสมจิตร วาดกลิ่นหอม ประชาสัมพันธ์สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เพิ่มขบวนรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังนี้ วันที่ 11 เมษายน มี 2 ขบวน ขบวนแรก ขบวนที่ 977 ออกจากสถานีต้นทางกรุงเทพมหานคร เวลา 22.00 น. ถึงสถานีปลายทางอุบลราชธานี เวลา 09.10 น. ขบวนที่ 981 ออกจากสถานีต้นทางกรุงเทพมหานคร เวลา 23.40 น. ถึงสถานีปลายทางอุบลราชธานี เวลา 11.10 น. วันที่ 12 เมษายน มี 1 ขบวน คือ ขบวนที่ 977 ออกจากสถานีต้นทางกรุงเทพมหานคร เวลา 22.00 น. ถึงสถานีปลายทางอุบลราชธานี เวลา 09.10 น. ส่วนวันที่ 15 , 16 , 17 เมษายน มีวันละ 1 ขบวน คือ ขบวนที่ 933 ออกจากสถานีต้นทางกรุงเทพมหานคร เวลา 07.30 น. ถึงสถานีปลายทางอุบลราชธานี เวลา 18.40 น.