xs
xsm
sm
md
lg

สปท.เตรียมพิจารณารายงงานแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. วันนี้ (4 ก.ค.) เริ่มเวลา 09.30 น. มีวาระพิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 3 เรื่อง ได้แก่ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การบูรณาการและเสนอแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และ 4 วาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน โดยเป็นการจัดทำรายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ สปท. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม และพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง การปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการอวกาศและการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย โดยเป็นการเพื่อพัฒนากิจการดาวเทียมสื่อสารไทย เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ให้การกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารเพื่อให้เกิดความชัดเจน ให้มีการจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการดำเนินกิจการในอวกาศที่เหมาะสมและให้มีหน่วยงานดูแลกิจการอวกาศของชาติโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว (Non – custodial Measures)โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...