xs
xsm
sm
md
lg

สพฉ.ผุดแอปฯ TTRS Video รับแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้พิการ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการสูงถึง 1,606,919 คน ซึ่งคนเหล่านี้จะเข้าถึงบริการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ค่อยข้างยาก โดยเฉพาะผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการช่วยเหลือได้ยากที่สุด สพฉ. จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการศูนย์ TTRS และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแอปพลิเคชัน TTRS Video เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้พิการ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 120 ตู้ ทั่วประเทศ โดยใช้ภาษามือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการประสานงานต่อมายังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ของแต่ละจังหวัด เพื่อซักประวัติอาการ และระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุ รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการปฐมพ ยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งจัดส่งทีมไปให้ความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วทันท่วงที สพฉ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้จัดอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทางการแพทย์ เพื่อรองรับการให้บริการ เบื้องต้นมี 19 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก อุบลราชธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร เชียงราย ภูเก็ต ชลบุรี สมุทรสาคร ระยอง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวลำภู เชียงใหม่ สงขลา นครพนม กรุงเทพมหานคร และในอนาคตจะพัฒนาให้ครอบคลุมต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น